ทำไมต้องเรียนโค้ด?

การโค้ดสามารถสร้างทักษะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์แก่ทุกคน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาการศึกษา  ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมนวัตกรรม  รวมถึงช่วยให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม code their dreams