หลักสูตรการฝึกอบรม

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดีงนี้

1.  การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 5 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กวัย 9-12 ปี เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch อย่างสนุกสนาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch

จำนวนนักเรียน : 15 คน

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี หรือ
  • คุณสามารถจัดได้เองเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดหลักสูตร : เพิ่มเติม  

2. การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python (หลักสูตร 6 วัน)

คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเด็กวัย 13-18 ปี เพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์เครื่องมือ เกม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Python

วัตถุประสงค์ : เพื่อสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python

จำนวนนักเรียน : 15 คน

ตารางการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

  • ตารางการจัดงานของกลุ่มบริษัทซีดีจี หรือ
  • คุณสามารถจัดได้เองเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดหลักสูตร : เพิ่มเติม 

กรุณากรอกข้อมูลของคุณเพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 5-7 วันทำการ

ลงทะเบียน