ข่าวสารและกิจกรรม

 กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทย เดินหน้าจุดประกายฝันเยาวชนไทย จัดกิจกรรม CDG: Code Their Dreams เวิร์คช้อปสำหรับนักเรียนและครู ในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นับเป็นภาษาที่สามที่จะเป็นภาษาที่จำเป็น เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 จากภาครัฐ พร้อมประกาศความร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบเพื่อนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ย้ำ! ยังขาดบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นผู้สอนโค้ดดิ้ง ผ่านโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋ว สานฝันเด็กไทยให้ก้าวไกลทันโลก ทัดเทียมอาณาประเทศ...

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินสายจัดกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 10 นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปสำหรับพนักงานในองค์กร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมเป็นครูอาสา...

Code Their Dreams: In-house Training ครั้งที่ 2 สนุกสนาน 2 เท่า !   โครงการ Code Their Dreams ได้จัดกิจกรรม In-house Training: Scratch ขึ้นมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2  ให้แก่บุตร-หลานพนักงาน CDG และ G-ABLE ที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี เมื่อวันที่ 16 –  20 ตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมนี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงการโค้ด (Coding) ผ่านโปรแกรม Scratch ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก ให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน การเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ให้น้อง......

คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม Code Their Dreams ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปสำหรับโปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋ว อายุ 9-12 ปี ในโครงการ Code Their Dreams เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการโค้ด...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย นำทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง...

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทซีดีจีผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม CDG: Code Their Dreams ...