ทำไมต้องเรียนโค้ด?

การโค้ดสามารถสร้างทักษะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์แก่ทุกคน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาการศึกษา  ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมนวัตกรรม  รวมถึงช่วยให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

สถิติ

การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการประกาศรับสมัครงานออนไลน์กว่า 26 ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2015 พบว่าทักษะที่นายจ้างต้องการคือ

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นที่ต้องการสูง

งานกว่า 7 ล้านตำแหน่งในปี 2015 ให้คุณค่ากับทักษะการโค้ด  และให้ค่าจ้างขั้นต่ำ 15 ดอลล่าร์สหรัฐต่อชั่วโมง

ทักษะการโค้ดไม่ใช่ทักษะสำหรับโปรแกรมเมอร์เท่านั้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ทักษะที่จำเป็นของโปรแกรมเมอร์เท่านั้น  แต่ยังอยู่ในทักษะที่จำเป็นของผู้สมัครในสายงานต่อไปนี้

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  • ศิลปินและการออกแบบ
  • วิศวกร
  • นักวิทยาศาสตร์

การโค้ดได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า

ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าตำแหน่งงานอื่นๆกว่า 22,000 ดอลล่าร์สหรัฐ  เปรียบเทียบ 84,000 : 62,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี (เป็นการวิเคราะห์เฉพาะสายงานเท่านั้น)

การโค้ดสร้างรายได้ที่มากกว่า

ครึ่งหนึ่งของตำแหน่งงานที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุด (มากกว่า 57,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี) เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานในสายงานเกี่ยวกับการโค้ดเป็นที่ต้องการสูงกว่าตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โตเร็วกว่าตลาดงานโดยรวมกว่า 50% และงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์นั้นโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 12%

งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีค่าแรงสูงเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

มีงานมากมายหลายตำแหน่งในทุกอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาพบว่า เป็นงานคอมพิวเตอร์กว่า 500,000 ตำแหน่ง และเป็นงานที่มีค่าแรงสูงเป็นอันดับหนึ่ง  และคาดว่าจะเติบโตถึงสองเท่าของกลุ่มงานอื่นๆ

ปัญหา STEM ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

67%

สัดส่วนของตำแหน่งงานใหม่ใน STEM คืองานคอมพิวเตอร์

10%

สัดส่วนของนักศึกษาจบใหม่ใน STEM  ในกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • ปัญหาใหญ่ในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์คือแนวร่วมของการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับก่อนมหาวิทยาลัยกับโอกาสที่ดีในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
  • ในแผนภูมิภาพแสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานในสาย STEM (วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-วิศวกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์) ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เริ่มหายไป เมื่อเปรียบเทียบจากงานทั้งหมดกับกลุ่มงาน STEM
  • นักเรียนที่จบการศึกษาวุฒิ STEM น้อยลงเมื่อเทียบระหว่างสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับสาขาอื่นๆ

Sources: Bureau of Labor Statistics, National Center for Education Statistics

 

https://code.org/promote

ความสำเร็จของเรา

4898

จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

1995

จำนวนครูและอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม

58

จำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากเรา

30

จำนวนโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม