คู่มือประกอบการจัดกิจกรรม

คู่มือการฝึกอบรมสำหรับคุณครู

เวิร์กชอป Code Their Dreams

หลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการจัดกิจกรรม

เทรน เดอะ เทรนเนอร์

หลักสูตรการฝึกอบรม  เทรน เดอะ เทรนเนอร์

คู่มือการฝึกอบรม เทรน เดอะ เทรนเนอร์

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 5 วัน)

หลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือเรียนรู้การเขียนเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch
Teachers or volunteers can use this handbook to teach their students or use for practicing themselves.

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python (หลักสูตร 6 วัน)

หลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python

ชุดจัดกิจกรรมสำหรับคุณครู

คุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดจัดกิจกรรมได้ โดยการกรอกรายละเอียดด้านล่าง

หรือดาวน์โหลดชุดกิจกรรม