คู่มือประกอบการจัดกิจกรรม

คู่มือการฝึกอบรมสำหรับคุณครู

เวิร์กชอป Code Their Dreams

หลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการจัดกิจกรรม

เทรน เดอะ เทรนเนอร์

ใบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4

หลักสูตรการฝึกอบรม  เทรน เดอะ เทรนเนอร์

คู่มือการฝึกอบรม เทรน เดอะ เทรนเนอร์

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch (หลักสูตร 5 วัน)

หลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch
Teachers or volunteers can use this handbook to teach their students or use it simply for their own practice.

คู่มือเรียนรู้การเขียนเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch
Teachers or volunteers can use this handbook to teach their students or use for practising themselves.

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python (หลักสูตร 6 วัน)

หลักสูตรการเรียนการสอน

คู่มือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python

ชุดจัดกิจกรรมสำหรับคุณครู

คุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดจัดกิจกรรมได้ โดยการกรอกรายละเอียดด้านล่าง