ทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้

เรามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ สนับสนุนการจัดเวิร์คช้อปเพื่อจุดประกายให้เด็กวัย 5-11 ปี เกิดความสนใจในการเรียนรู้โค้ดดิ้งเบื้องต้น

เครื่องมือสนับสนุน

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 

เล่นเกมโค้ดดิ้งออฟไลน์

ชวนเพื่อน ๆ มาเล่นเกมสนุก ๆ พร้อมเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันเถอะ

เล่นเกมโค้ดดิ้งออนไลน์

เกมออนไลน์ง่าย ๆ สามารถเข้าไปทดลองเล่นได้เลย  ฟรี!

ชุดจัดกิจกรรมสำหรับคุณครู

คุณครูสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการจัดเวิร์กชอป Code Their Dreams  รวมถึงกิจกรรมที่สนุกสนานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ให้สนใจการโค้ดและเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย

    1. คำชี้แนะของเกม (3 เกม)
    2. ชุดแก้วน้ำ
    3. สมุดและดินสอ
Teacher-Starter-Kit-2

ความสำคัญของโค้ด

ในทุกปี เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (WEF) มีการจัดอันดับประเทศต่างๆจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันของโลก  โดยวัดจากปัจจัยต่างๆที่ถูกจัดแบ่งออกเป็น 12 หลักสำคัญ   

 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ (Efficiency-Driven Economy)  ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนยกเว้นประเทศไทยมีการพัฒนาอันดับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2007

 

ดังนั้น  การโค้ดเป็นสิ่งที่สามารถช่วยพัฒนาการศึกษาและความพร้อมด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมนวัตกรรม และช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) ได้

“การได้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการโค้ดเพียงวันเดียว  ฉันก็มีเครื่องมือมากมายสำหรับจัดเวิร์กชอป 

เด็ก ๆ ชอบมากค่ะ”

 

คุณครูแพร์