ทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้

เรามีอุปกรณ์สอนเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ สนับสนุนการจัดเวิร์กชอปเพื่อจุดประกายให้เด็กวัย 5-11 ปี เกิดความสนใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เครื่องมือสนับสนุน

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับจัดกิจกรรมและการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เล่นเกมโค้ดดิ้งออฟไลน์

ชวนเพื่อน ๆ มาเล่นเกมสนุก ๆ พร้อมเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันเถอะ

เล่นเกมโค้ดดิ้งออนไลน์

เกมออนไลน์ง่าย ๆ สามารถเข้าไปทดลองเล่นได้เลย
ฟรี!

ชุดจัดกิจกรรมสำหรับคุณครู

คุณครูสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการสอน รวมถึงกิจกรรมที่สนุกสนานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ให้สนใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย

    1. ชุดเกมวาดภาพตามสั่ง
    2. ชุดเกมหอคอยแก้วน้ำ
    3. ชุดเกม Scratch
    4. คู่มือการเล่น (3 เกม)

คุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดจัดกิจกรรมได้ โดยการกรอกรายละเอียดด้านล่าง

หรือดาวน์โหลดชุดกิจกรรม

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความสำคัญของการโค้ด (Coding)

ในทุกปี เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (WEF) มีการจัดอันดับประเทศต่างๆจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันของโลก  โดยวัดจากปัจจัยต่างๆที่ถูกจัดแบ่งออกเป็น 12 หลักสำคัญ   

 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ (Efficiency-Driven Economy)  ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนยกเว้นประเทศไทยมีการพัฒนาอันดับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2007

 

ดังนั้น  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยพัฒนาการศึกษาและความพร้อมด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมนวัตกรรม และช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) ได้

“การได้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการโค้ดเพียงวันเดียว  ฉันก็มีเครื่องมือมากมายสำหรับจัดเวิร์กชอปสอนเขียนโปรแกรม
 

เด็ก ๆ ชอบมากค่ะ”

 

คุณครูแพร์