ทุกคนสามารถช่วยพัฒนาเด็กนักเรียน ให้ได้เรียนรู้พื้นฐานของความสำเร็จในอนาคตได้

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมให้เด็กนักเรียนเห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
โดยสื่อการเรียนการสอน Scratch ฟรี และโปรแกรมอื่น ๆ สำหรับคุณครูหรือผู้ปกครอง

 

ส่งต่อความสุขในการเรียนโค้ด

คู่มือการจัดกิจกรรมเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับจัดกิจกรรมและการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เวิร์กชอปการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของเรา

ทีมงานของเราจะจัดเวิร์กชอป 3-4 ชั่วโมง เพื่อการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่โรงเรียนของคุณ เพียงแค่กรอกรายละเอียด  และที่สำคัญ  ฟรี!

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กิจกรรมสนุกสนานสำหรับเด็ก ๆ ที่สอดแทรกการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทำไมการโค้ดจึงเป็นทักษะที่จำเป็น?

การโค้ดสามารถสร้างทักษะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์แก่ทุกคน

การเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาการคอมพิวเตอร์นั้น  นอกจากจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีโดยทั่วไปแล้ว การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาสากลยังทำให้เกิดผลผลิตของนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

“มีผลการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ เช่น MIT และ Harvard พบว่าการโค้ดสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้” 

คุณพราว, CDG