เกมโค้ดดิ้งออฟไลน์

เกมเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจการใช้คำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

Scratch ออฟไลน์

อุปกรณ์ :

 1. คู่มือ และคำชี้แจง
 2. รถยนต์ของเล่น 1 อัน
 3. สถานที่จำลอง (Model) 1 แผ่น
 4. ชุดคำสั่งควบคุม(Controls) 1 แผ่น
 5. ชุดคำสั่งเคลื่อนที่(Movement) 1 แผ่น
 6. กระดานควบคุม(Console) 1 แผ่น
 7. กระดานเกมหน้าจอแสดงผล(Display) 1 แผ่น

วิธีเล่น :

 1. ตัดสถานที่จำลอง (Model) แล้วแปะลงที่ กระดานเกมหน้าจอแสดงผล(Display) จัดวางตามใจชอบ
 2. ตัดชุดคำสั่งควบคุม(Controls) และชุดคำสั่งเคลื่อนที่(Movement)
 3. อ่านคำชี้แจงกลุ่มบล็อก Controls และMovement
 4. นำชุดคำสั่งควบคุม(Controls) และชุดคำสั่งเคลื่อนที่(Movement) มาประกอบให้ตัวรถยนต์ของเล่นสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ต้องการ
cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หอคอยแก้วน้ำ

อุปกรณ์ :

 1. คู่มือ และคำชี้แจงอุปกรณ์
 2. แก้วน้ำ 7 ใบ
 3. แผ่นเกม 7 แผ่น

วิธีเล่น:

ให้น้อง ๆ ประกอบแก้วน้ำเป็นรูปทรงต่างๆ โดยใช้คำสั่งจากลูกศรตามโจทย์ที่ได้รับ โดยอ่านโค้ดทีละบรรทัด เริ่มอ่านจากซ้ายไปขวา

Blockly ออฟไลน์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อุปกรณ์ :

 1. คู่มือ และคำชี้แจง
 2. รถยนต์ของเล่น 1 อัน
 3. สถานที่จำลอง (Model) 1 แผ่น
 4. ชุดคำสั่งควบคุม(Controls) 1 แผ่น
 5. ชุดคำสั่งเคลื่อนที่(Movement) 1 แผ่น
 6. กระดานควบคุม(Console) 1 แผ่น
 7. กระดานเกมหน้าจอแสดงผล(Display) 1 แผ่น

วิธีเล่น :

 1. ตัดสถานที่จำลอง (Model) แล้วแปะลงที่ กระดานเกมหน้าจอแสดงผล(Display) จัดวางตามใจชอบ
 2. ตัดชุดคำสั่งควบคุม(Controls) และชุดคำสั่งเคลื่อนที่(Movement)
 3. อ่านคำชี้แจงกลุ่มบล็อก Controls และMovement
 4. นำชุดคำสั่งควบคุม(Controls) และชุดคำสั่งเคลื่อนที่(Movement) มาประกอบให้ตัวรถยนต์ของเล่นสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ต้องการ
cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วาดภาพตามสั่ง

อุปกรณ์ :

 1. คู่มือ
 2. สมุด 2 เล่ม
 3. ดินสอ 2 แท่ง
 4. แผ่นเกม 6 แผ่น

วิธีเล่น:

ออกคำสั่งให้น้อง วาดภาพตามคำสั่งที่ได้ยิน เช่น วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 2 รูป พอวาดเสร็จก็จะมาเฉลยกันว่าใครวาดออกมาได้ใกล้เคียงมากที่สุด