เกมโค้ดดิ้งออฟไลน์

เกมเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจการใช้คำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

Scratch ออฟไลน์

อุปกรณ์ : แผนที่ / รถของเล่น

วิธีเล่น : ใช้คำสั่งอย่างง่ายเพื่อให้รถสามารถเดินไปยังเส้นชัยได้

หอคอยแก้วน้ำ

อุปกรณ์ : แก้วพลาสติก / กระดาษ / ปากกา

ในเกมนี้เด็ก ๆ จะสามารถสร้างสิ่งที่ซับซ้อนด้วยคำสั่งแบบง่ายได้

วาดรูปตามสั่ง

ในเกมนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการรับและแปลคำสั่งของคอมพิวเตอร์