เกมโค้ดดิ้งออฟไลน์

เกมเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจการใช้คำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยการสอนscratchฟรี

Scratch ออฟไลน์

อุปกรณ์ : แผนที่ / รถของเล่น / ชุดคำสั่ง

วิธีเล่น : ใช้คำสั่งอย่างง่ายเพื่อให้รถสามารถเดินไปยังเส้นชัยได้

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หอคอยแก้วน้ำ

อุปกรณ์ : แก้วพลาสติก / กระดาษ

ในเกมนี้เด็ก ๆ จะสามารถสร้างสิ่งที่ซับซ้อนด้วยคำสั่งแบบง่ายได้

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วาดภาพตามสั่ง

อุปกรณ์ : กระดาษ / ดินสอ

ในเกมนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการรับและแปลคำสั่งของคอมพิวเตอร์