เกมโค้ดดิ้งออนไลน์

นี่คือเกมออนไลน์บางส่วนสำหรับผู้เล่นระดับต้น  ซึ่งจะได้เรียนรู้การใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหาที่หลายหลาย  และยังมีอีกหลายหลายระดับที่ https://code.org/learn 

ไมน์คราฟท์ (Minecraft)

Mojang, Microsoft and Code.org
เกรด 2+ | Blocks

ใช้โค้ดเพื่อนำอเล็กซ์หรือสตีฟผจญภัยในโลก Minecraft
https://hourofcode.com/mchoc

ไล้ท์บอท (Lightbot)

Lightbot
Pre-reader – เกรด 5 | Blocks

Lightbot เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์  ทำให้เข้าใจแนวความคิดพื้นฐานของการโค้ดดิ้งด้วยการช่วย Lightbot ให้สามารถจุดไฟให้กับกระเบื้องสีน้ำเงินในแต่ละด่าน  ทำให้เรียนรู้วิธีการเรียงลำดับคำสั่ง  การกำหนดกระบวนการ  และการใช้คำสั่ง “วนซ้ำ” เป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับและทุกวัย

สร้างเกม  Flappy

Code.org
เกรด 2+ | Blocks

ใช้การลากและวางคำสั่งเพื่อสร้างเกม Flappy Bird ที่มีลักษณะเฉพาะของคุณเอง