เกมโค้ดดิ้งออนไลน์

เกมออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเขียนโค้ดเบื้องต้น มีเกมหลากหลายระดับให้เลือกเล่นที่ https://code.org/learn 

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านเกมออนไลน์

ไมน์คราฟท์ (Minecraft)

Mojang, Microsoft and Code.org
เกรด 2+ | Blocks

ใช้โค้ดเพื่อนำอเล็กซ์หรือสตีฟผจญภัยในโลก Minecraft
https://hourofcode.com/mchoc

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านเกมออนไลน์

ไล้ท์บอท (Lightbot)

Lightbot
Pre-reader – เกรด 5 | Blocks

ช่วย Lightbot เปิดไฟที่กระเบื้องสีน้ำเงินในแต่ละด่าน  ทำให้เรียนรู้วิธีการเรียงลำดับคำสั่ง  การกำหนดกระบวนการ  และการใช้คำสั่ง “วนซ้ำ” เป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับและทุกวัย

cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านเกมออนไลน์

สร้างเกม  Flappy

Code.org
เกรด 2+ | Blocks

ใช้การลากและวางคำสั่งเพื่อสร้างเกม Flappy Bird ที่มีลักษณะเฉพาะของคุณเอง