เทรน เดอะ เทรนเนอร์

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับอาสาสมัคร หรือผู้ที่ใจให้สามารถจัดเวิร์กชอป Code Their Dreams ด้วยตนเองได้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการ ลักษณะกิจกรรมต่างๆ ทำให้สามารถจัดเวิร์คช็อปด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถติดตามตารางการจัดอบรมได้ที่กลุ่มบริษัทซีดีจี

รายละเอียดกิจกรรม : เพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลของคุณเพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 5-7 วันทำการ

ลงทะเบียน