เวิร์กชอป Code Their Dreams

เวิร์กชอป Code Their Dreams คือ  กิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง  ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย  โดยมุ่งมั่นเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ที่มีความสนใจเรื่องการโค้ด  ซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโค้ด และเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องทักษะการโค้ด  และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของเด็ก ๆ

 

จำนวนนักเรียน   50 คน

เลือกประเภทเวิร์กชอปที่ใช่สำหรับคุณ :

“เราจัดให้”

ทีมงานของเราจะไปดำเนินการจัดเวิร์กชอป Code Their Dreams ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 5-6 ที่โรงเรียนของคุณ  เพียงแค่คุณกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนด เราจะไปจัดกิจกรรมให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดกิจกรรม : เพิ่มเติม

“คุณจัดเอง”

คุณสามารถจัดกิจกรรมได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนของคุณ  เพียงแค่คุณผ่านการอบรมหลักสูตร  เทรน เดอะ เทรนเนอร์ (Train the Trainer) ทีจัดโดยกลุ่มบริษัทซีดีจี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น