กลุ่มซีดีจี จับมือสถาบัน ’42 Bangkok’ อัพสกิลไอทีเด็กไทย ดันโปรเจคแข่ง Virtual Hackathon หนุนโปรแกรมเมอร์ไทย รับเทรนด์ดิจิทัล ตอบตลาดงานทั่วโลก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าความร่วมมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แถวหน้าของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดกิจกรรม “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโปรแกรมมิ่ง เผยซีรีส์การแข่งขัน ประเดิมโจทย์แรก Ep.1 โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มซีดีจีกับหัวข้อ “NOSTRA Virtual Hack” ชวนผู้สนใจร่วมประลองไอเดียกับประเด็นเทคโนโลยี Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery Map Data & ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมสำหรับระบบนำทางและภาพถ่ายดาวเทียม และ NOSTRA GeoData เผยผลตอบรับจากผู้สนใจเกินคาด มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คนพร้อมติดตาม Ep.2 ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเราตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน โดยกลุ่มซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ในปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ตลอดระยะเวลาโครงการมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 4,171 คน, ครูผู้สอนจำนวน 313 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 425 โรงเรียน

ล่าสุดกลุ่มซีดีจีต่อยอดกิจกรรมสู่ความร่วมมือในโครงการ Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event โดยจับมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แห่งแรกในอาเซียน และแห่งที่ 3 ของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดการแข่งขันสำหรับโปรแกรมเมอร์ เยาวชนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล ท้าประลองในโจทย์การแข่งขันจากบริษัทในกลุ่มซีดีจี จำนวน 2 เอพิโสด โดยประเดิมโจทย์แรกจาก บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT ในหัวข้อ “NOSTRA Virtual Hack” ชวนผู้สนใจร่วมประลองไอเดียกับประเด็นเทคโนโลยี Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery  Map Data & ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมสำหรับระบบนำทางและภาพถ่ายดาวเทียม และ NOSTRA GeoData โดยเป็นกิจกรรม 1 day workshop และ 1 day pitching ในวันที่ 25 กันยายน และ10 ตุลาคม ตามลำดับ ซึ่งการแข่งขันได้จบลงเป็นที่เรียบร้อย พร้อมผลการแข่งขันเป็นเอกฉันท์โดยทีมคณะกรรมการและตัวแทนจาก NOSTRA ที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ และเชิญชวนติดตาม Ep 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 นี้ในหัวข้อ Imagery Intelligent Billboard Identification โดยบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) และ Next Normal – Real time Intelligent โดยบริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (DFI) ต่อไป

“ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันโลกของเราเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นภาษาสากลและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมหาศาล การสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เด็กรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือและจัดการแข่งขันและการต่อยอดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน จุดประกายให้เยาวชนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความตื่นตัวเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างประสบความสำเร็จ เพราะเราเชื่อมั่นว่า การปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติในวันหน้า คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และเป็นผู้ก่อตั้ง 42 Bangkok ขึ้นในประเทศไทยเป็นที่แรกของภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า 42 Bangkok มุ่งเน้นสร้างคน Coding ที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และดักทางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด คือ ไม่มีอาจารย์ เน้นการเรียนรู้แบบ peer to peer จากโจทย์ธุรกิจจริง ไม่มีปริญญา ไม่มีค่าเทอม ในการจับมือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มซีดีจีในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันเฟ้นหาสุดยอดไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง กิจกรรมในครั้งนี้จึงอยากให้ทุกท่านใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยข้อมูล และหลักวิชาการ ร่วมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการคิดออกแบบนวัตกรรมเพื่อหาหนทางในการแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับ

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Executive Director of 42 Bangkok กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคต กลุ่มซีดีจีและ สจล.วางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคม

สำหรับผลการแข่งขันในกิจกรรม Ep.1 NOSTRA Virtual Hack  ซึ่งมีจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ในรูปแบบ Virtual Hackathon มีผู้เข้าร่วม 18 ทีม ทีมละ 3-5 คน กลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมกับ 42 Bangkok สนับสนุนเงินรางวัลรวม 80,000 บาท ให้แก่ทีมที่ชนะและรองชนะเลิศการแข่งขันใน 2 โจทย์ โดยผลการแข่งขันในโจทย์  NOSTRA Geodata ผู้ชนะได้แก่ทีม KMIDS พร้อมด้วยทีม 2000s และทีม MUTU ได้รับรางวัลในลำดับที่ 2 และ 3  และโจทย์ Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery Map Data ผู้ชนะได้แก่ ทีม AI Smith ร่วมด้วยทีม Better Road Better Life และทีม Vaccine ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับในโจทย์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ (10.10 Special Prize) มอบพิเศษ 2 รางวัลเป็นกำลังใจแก่ ทีม The blak และ Little Warriors โดยในภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด และทีมงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน และให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครร่วมการแข่งขันและติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : https://www.42bangkok.com หรือที่Facebook : Code Their Dreams https://www.facebook.com/codetheirdreams

——————————-

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

#CDGGroupThailand