กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล จัดกิจกรรม Code Their Dreams Workshop สนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ ที่ ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนเยาวชนด้านดิจิทัลในครั้งนี้พวกเรา Code Their Dreams จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้งให้กับน้อง ๆผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) หอคอยแก้วน้ำ Blocklyมารู้จักกับฐานกิจกรรมของเราได้ที่นี่ https://bit.ly/2RYOlAlติดตามความสนุกและรูปภาพเพิ่มเติม...

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล จัดกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 15 นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนเยาวชนด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก มารู้จักกับฐานกิจกรรมของเราได้ที่นี่ https://bit.ly/2RYOlAlติดตามความสนุกกับฐานกิจกรรมของเราและพี่ฟ้าใสคือใคร จะพาไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

วันเด็กปีนี้ Code Their Dreams ชวนน้องๆ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สนุกสุดมันส์ไปกับภารกิจพาน้องหุ่นยนต์ไปถึงฝั่ง โอ้โห กองเชียร์ลุ้นกันตัวโก่งเลยจ้า ในที่สุดก็ทำสำเร็จกันทุกทีม ^^ กิจกรรมส่งน้องหุ่นยนต์ให้ถึงฝั่ง ช่วยให้น้องๆได้ฝึกความคิดเป็นขั้นเป็นตอน ทดลองวางแผน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการควบคุมเจ้าหุ่นยนต์ให้ถึงจุดหมาย และได้ทำความเข้าใจการใช้คำสั่งโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นในการควบคุมหุ่นยนต์อีกด้วย ติดตามชมภาพบรรยากาศสนุก ๆ ได้ที่นี่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams ...

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ฉลองปีใหม่ด้วยกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 14 มอบความสุขส่งท้ายปี 2561 ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โรงเรียนวัดบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกการใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือComputational Thinking (CT) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน เพิ่มทักษะด้านความคิดการรับมือกับปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อนและช่วยแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการต่าง ๆ ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็กติดตามชมภาพบรรยากาศสนุก ๆ ได้ที่นี่สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน "Coding" บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG: Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล วางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562 นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า...

โครงการ “Code Their Dreams” เดินหน้าจัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนไทย ล่าสุดได้ไปจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.3 – ป. 6 ที่โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพฯ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ Scratch วาดภาพตามคำสั่ง หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง เข้าใจตรรกะ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโค้ดมากขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว...

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 12 นำทีมพนักงานใหม่จากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่สดใส ก้าวไกล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการจุดประกายจากโครงการผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams ...

โครงการ “Code Their Dreams” โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี จัดฐานกิจกรรมเวิร์คชอป อาทิ วาดภาพตามสั่ง หอคอยแก้วน้ำ และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อสอดแทรกความรู้และปูพื้นฐานความสนใจด้าน Coding ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสร้างคอมวิทยา โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา และ โรงเรียนนาน้ำชุ่ม จ. อุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกลุ่มบริษัทซีดีจี กองทุนพันเอกสมคิด และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams  ...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดย นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ฉลองความสำเร็จในโอกาสดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ลุยสานต่อโครงการ Code Their Dreams ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้ง โดยในปีนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีได้จัดกิจกรรม Code Their Dreams ให้กับครูและนักเรียนกว่า 50 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 576 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทซีดีจีสามารถจัดกิจกรรม workshop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กสนใจการเรียน coding และเริ่มคิดอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจตรรกะของ Code ให้กับนักเรียนแล้วกว่า 2,723 คน...

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกับนายนาถ ลิ่วเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ในโอกาสลงนามความร่วมมือโครงการ Code Their Dreams โครงการซีเอสอาร์ของกลุ่มบริษัทซีดีจีในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรวมถึงสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาวพราว เนื่องจำนงค์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทซีดีจี นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วยอนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ...