ซีดีจี เปิดรับสมัคร Hackathon Season 2 !  กับโจทย์สุดท้าทาย Height Measuring System for Bedridden Patient (การวัดความสูงของผู้ป่วยติดเตียง)  ลงทะเบียน คลิก! ซีดีจี  ร่วมกับ 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แห่งแรกในอาเซียนและแห่งที่ 3 ของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สานต่อโปรเจคแข่งขัน Hackathon Season 2 จัดการแข่งขันด้วยโจทย์ด้านเทคโนโลยี นำเสนอโซลูชันนวัตกรรมใหม่ เสริมทักษะด้านไอที สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัลโดยใน Season 1 ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างมากทั้ง 3 Ep. และในปีนี้เองได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันอีกครั้ง ภายใต้โจทย์ Height Measuring System for Bedridden Patient...

  กลุ่มบริษัทซีดีจี ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams               จัดกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมด้วยภาษา Scratch รอบสุดท้าย ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง โดยตัวแทนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้งจากครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซีดีจี และ บริษัท ดีบิค จำกัด (ROBBO BY DBIC) โดยผลการแข่งขันมีทีมผู้ชนะการแข่งขันในระดับประถมศึกษา (ป. 4)และมัธยมศึกษา (ม.1) ได้แก่ ทีม Godzilla บุกรางกำหยาด จากโรงเรียนวัดรางกำหยาด จังหวัดนครปฐม และทีม The fight place of world จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามลำดับ ถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของประเทศไทยในชั้นเรียนจริงและต่อยอดสู่การสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัทซีดีจียังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เผยความร่วมมือต่อเนื่องกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แถวหน้าของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าโครงการ “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโคดดิ้งและโปรแกรมมิ่ง ร่วมสมัครประลองไอเดียกับ Final Episode ในหัวข้อ Imagery Intelligence Billboard Identification โดยบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เผยการแข่งขันมีผลตอบรับเกินคาด มีนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศจำนวนมาก พร้อมตั้งเป้าต่อยอดโครงการ สนับสนุนไอเดียเยาวชนสู่การพัฒนาโซลูชันใช้จริงจากการต่อยอดความร่วมมือโครงการ Code Their Dreams ของกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสถาบัน...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams ชูโปรเจคใหม่ โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เตรียมพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการโคดดิ้ง โปรแกรมมิ่งอย่างง่าย ในชั้นเรียนจริงกว่า 20 โรงเรียน พร้อมสนับสนุนทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทย เปิดหลักสูตรพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ต้อนรับเปิดภาคการศึกษาล่าสุดในเดือนพฤษภาคมนี้นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันในประเทศไทยมายาวนาน ตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน พร้อมกันนี้ยังตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีด้านทักษะไอทีทั้งประเทศไทยและดีมานด์ของตลาดแรงงานทั่วโลก เรียกได้ว่า ทักษะด้านไอทียังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสูง และกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลทรานฟอร์มเมชันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เสริมแรงกระตุ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงร่วมกันไม่มากก็น้อย ทำให้การใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคส่วนต่างๆ มีความจำเป็นสูงขึ้นเท่าทวีคูณในปัจจุบัน นอกจากนี้แพลตฟอร์มพื้นที่หางานขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลสำรวจเป็นเสียงเดียวกันว่า ความต้องการแรงงานบุคลากรในสายไอทีเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความต้องการดังกล่าวนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงเดินหน้าโครงการ Code Their Dreams...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เผยความร่วมมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แถวหน้าของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าโครงการ “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโคดดิ้งและโปรแกรมมิ่ง ร่วมประลองความสามารถต่อเนื่องกับการแข่งขัน Virtual Hackathon Ep.2 ในหัวข้อ Next Normal - Real Time Intelligence (Next normal after covid-19) โดยบริษัท Defense Innovation (DFI) ในกลุ่มซีดีจี พร้อม 5 Focus Areas...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าความร่วมมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แถวหน้าของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดกิจกรรม “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโปรแกรมมิ่ง เผยซีรีส์การแข่งขัน ประเดิมโจทย์แรก Ep.1 โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มซีดีจีกับหัวข้อ “NOSTRA Virtual Hack” ชวนผู้สนใจร่วมประลองไอเดียกับประเด็นเทคโนโลยี Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery Map Data &...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมองผ่านกระบวนการโค้ดดิ้ง” สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน มุ่งเน้น 3 ทักษะ ความคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) การจัดการปัญหา (problem-solving) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) วางรากฐานแนวคิดเชิงวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนากระบวนการทำงาน และวางแผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว อย่างมีกลยุทธ์ เผยกว่า 60% บุคลากรจบใหม่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical...

CDG Code Their Dreams ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา ในโครงการ Train the Trainer ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา และ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ CDG Code Their Dreams: Train the Trainer เป็นวิทยากรในการอบรม การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่คุณครูระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการสอนในชั้นเรียนได้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 15 คน โดยลักษณะการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม...

เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยจากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดว่าภายในปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% ซึ่งชี้ให้เห็นว่า โลกการทำงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยทักษะด้านการโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลกทั้งนี้ทักษะด้านไอทีและดิจิทัลมีส่วนสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ ความต้องการบุคลากรด้านไอทีจึงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาพบการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอทีมีแนวโน้มโตขึ้น 13% จากปี 2559 - 2569 เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ cloud computing, big data, and information security...

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ “CDG Code Their Dreams” เผยภายหลังการร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพัฒนาเว็บไซต์ “มหาสวัสดิ์” ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่ง ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ในรูปแบบการทำ Storytelling เพื่อเป็นสื่อนำเสนอเรื่องราว และบรรยากาศที่น่าสนใจ พร้อมพัฒนาระบบ chatbot บน Facebook สำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วย e-Commerce platform บนเว็บไซต์ชุมชน หลังนักศึกษาลงพื้นที่ในเฟสแรก ล่าสุดดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 50%  พร้อมวางแผนพัฒนาโครงการในอนาคตสร้างเกมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี...