ยินดีกับโปรแกรมเมอร์รุ่นจิ๋ว ทั้ง 20 คน ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยโปรแกรม Scratch

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ “CDG Code Their Dreams In-House Training” ครั้งที่ 3 สำหรับเด็กๆ อายุ 8 – 12 ปี เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบ การทำงานเป็นทีม และเสริมทักษะการนำเสนอผลงานที่น้อง ๆ ได้ลงมือทำขึ้นมาเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในงานได้รับเกียรติจากคุณคุณไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี มอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch ให้กับโปรแกรมเมอร์ตัวน้อย ที่อาคารซีดีจี เฮ้าส์

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams