กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเวทีประลองทักษะไอที ต่อยอดโครงการโรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง เผยความสำเร็จแข่งขันสร้างเกมด้วย Scratch สำหรับเยาวชนชั้นประถม – มัธยม

 

กลุ่มบริษัทซีดีจี ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams               จัดกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมด้วยภาษา Scratch รอบสุดท้าย ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง โดยตัวแทนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้งจากครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซีดีจี และ บริษัท ดีบิค จำกัด (ROBBO BY DBIC) โดยผลการแข่งขันมีทีมผู้ชนะการแข่งขันในระดับประถมศึกษา (ป. 4)และมัธยมศึกษา (ม.1) ได้แก่ ทีม Godzilla บุกรางกำหยาด จากโรงเรียนวัดรางกำหยาด จังหวัดนครปฐม และทีม The fight place of world จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามลำดับ ถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของประเทศไทยในชั้นเรียนจริงและต่อยอดสู่การสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มบริษัทซีดีจียังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : Facebook : Code Their Dreams https://www.facebook.com/codetheirdreams

————————————————————– ——————————- ——————————-  

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

#CDG GroupThailand