ซีดีจี สอนโค้ดดิ้งให้น้องๆ ม.ปลาย ในโครงการ ไอซีที จูเนียส์ แคมป์ ครั้งที่ 9

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย นำทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง จัดกิจกรรมเวิร์คชอปให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนที่ร่วมในโครงการ ไอซีที จูเนียส์ แคมป์ ครั้งที่ 9 พร้อมแนะนำโครงการ CDG Code Their Dreams ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เยาวชนไทย ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหันมาเห็นความสำคัญของโค้ด และการเรียนเขียนโปรแกรม หรือ การโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทย โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจ G-Security มาร่วมบรรยายเรื่อง Cyber Security กิจกรรมจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้