กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินสายจัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ครั้งที่ 10 นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปสำหรับพนักงานในองค์กร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมเป็นครูอาสา

CDG Code Their Dreams: In-house Training ครั้งที่ 2 สนุกสนาน 2 เท่า !โครงการ CDG Code Their Dreams ได้จัดกิจกรรม In-house Training: Scratch ขึ้นมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2  ให้แก่บุตร-หลานพนักงาน CDG และ G-ABLE ที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี เมื่อวันที่ 16 -  20 ตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมนี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงการโค้ด (Coding) ผ่านโปรแกรม Scratch ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก ให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน การเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ให้น้อง...

คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปสำหรับโปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋ว อายุ 9-12 ปี ในโครงการ CDG Code Their Dreams เพื่อจุดประกายให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการโค้ด

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย นำทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทซีดีจีผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม CDG Code Their Dreams