cdg group ผนึกคณะ ICT ม.มหิดล ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding)

CDG ร่วมกับคณะ ICT ม. มหิดล จัดกิจกรรมจุดประกายไฟฝันผลักดันเยาวชนเรียนรู้โค้ดดิ้ง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams Workshop ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์แก่น้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ได้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษดิ์) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้น้อง ๆ เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ให้สามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่  Scratch  หอคอยแก้วน้ำ และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot)

รับชมคลิปวิดีโอบรรยากาศสนุก ๆ :

กิจกรรมที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คลิก

กิจกรรมที่โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม คลิก

มารู้จักกับฐานกิจกรรมของเราได้ที่นี่ https://bit.ly/2RYOlAl

สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams 

—————————————————————-

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th