CDG Group จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วย Coding ครั้งที่ 16

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมกิจกรรม CDG Code Their Dreams Workshop ครั้งที่ 16 ทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  โรงเรียนวัดด่าน พระราม 3 กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking (CT) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน เพิ่มทักษะด้านความคิด การรับมือกับปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อน และช่วยแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการต่าง ๆ ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่  Scratch  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึก

สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/codetheirdreams

__________________________

ติดตามพวกเราได้ที่:
Website 👉🏻https://www.codetheirdreams.com/
Facebook 👉🏻https://www.facebook.com/codetheirdreams
Youtube Channel 👉🏻 https://bit.ly/2XQBZPd

#CodeTheirDreams