CDG Group จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วย Coding ครั้งที่ 17 ที่โรงเรียนวัดคลองภูมิ

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมกิจกรรม CDG Code Their Dreams Workshop ครั้งที่ 17 โดย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด (GT) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  โรงเรียนวัดคลองภูมิ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking (CT) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน เพิ่มทักษะด้านความคิด การรับมือกับปัญหาปลายเปิดที่ซับซ้อน และช่วยแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการต่าง ๆ ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่  Blockly  วาดภาพตามคำสั่ง  หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/codetheirdreams

__________________________
ติดตามพวกเราได้ที่:
Website https://www.codetheirdreams.com/
Facebook https://www.facebook.com/codetheirdreams
Youtube Channel https://bit.ly/2XQBZPd

#CodeTheirDreams
#CDGGroupThailand