cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)

CDG Code Their Dreams ร่วมจัด Workshop ในกิจกรรม ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams Workshop สนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ ที่ ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนเยาวชนด้านดิจิทัล

ในครั้งนี้พวกเรา CDG Code Their Dreams จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้งให้กับน้อง ๆ

ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่

  1. ส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot)
  2. หอคอยแก้วน้ำ
  3. Blockly

มารู้จักกับฐานกิจกรรมของเราได้ที่นี่ https://bit.ly/2RYOlAl

ติดตามความสนุกและรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams