cdg group ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)

Code Their Dreams ร่วมจัด Workshop ในกิจกรรม ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11

กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินหน้าพัฒนาเยาวชนดิจิทัล จัดกิจกรรม Code Their Dreams Workshop สนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ ที่ ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนเยาวชนด้านดิจิทัล

ในครั้งนี้พวกเรา Code Their Dreams จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้งให้กับน้อง ๆ

ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่

  1. ส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot)
  2. หอคอยแก้วน้ำ
  3. Blockly

มารู้จักกับฐานกิจกรรมของเราได้ที่นี่ https://bit.ly/2RYOlAl

ติดตามความสนุกและรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สำหรับโรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams