CDG Code Their Dreams เดินสายจุดประกายฝัน ปันความรู้โค้ดดิ้ง

โครงการ “CDG Code Their Dreams” โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี จัดฐานกิจกรรมเวิร์คชอป อาทิ วาดภาพตามสั่ง หอคอยแก้วน้ำ และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) เพื่อสอดแทรกความรู้และปูพื้นฐานความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Coding ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสร้างคอมวิทยา โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา และ โรงเรียนนาน้ำชุ่ม จ. อุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกลุ่มบริษัทซีดีจี กองทุนพันเอกสมคิด และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams