ซีดีจีเปิดตัวโครงการซีเอสอาร์ใหม่ “CDG Code Their Dreams” จุดประกายเยาวชนไทยสร้างฝันผ่าน ‘การโค้ดดิ้ง’ ด้วยภาษาสากลแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทซีดีจีผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม CDG Code Their Dreams มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ“การโค้ดดิ้ง”แก่เด็กและเยาวชนไทย ตั้งเป้าสานต่อเป็นโครงการระยะยาว เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ตอบรับดิจิตอลเทรนด์ของโลก และผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอล โดยเริ่มที่โรงเรียนวัดคลองใหม่ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนแรกของโครงการ

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CDG Code Their Dreams ได้ที่

https://www.facebook.com/codetheirdreams/