CDG จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams สร้างฝันเด็กไทยด้วยการโค้ด

คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพ ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ Scratch วาดภาพตามคำสั่ง หอคอยแก้วน้ำ สมองกล และส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ด ผ่านการนำองค์ความรู้ขององค์กรมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป โดยมีอาจารย์ชัยทัต ขุนพิลึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับสอนการโค้ดสำหรับเด็ก เมื่อเร็วๆนี้

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams